zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki
Strona główna

Wycieczki

Cykliczne

KluboweWIADOMOŚCI KLUBOWE

Serdecznie gratulujemy wyróżnień

Komisja Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK w trakcie XXI Zlotu Przodowników InO w Połczynie-Zdroju w dniu 8 grudnia 2018 roku podziękowała naszemu wiceprezesowi Rychowi Betcherowi za ponad dwudziestoletni wkład pracy jaki włożył w rozwój tej dyscypliny turystyki nadając mu tytuł HONOROWEGO Przodownika Imprez na Orientację z legitymacją nr 71.

 

Także w tym roku Rychu wyróżniony został przez Komisję Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK tytułem HONOROWEGO Przodownika Turystyki Pieszej z numerem 740H.

 

Serdecznie gratulujemy wyróżnień,
Zarząd Klubu Turystów Pieszych Bąbelki

 

Egzamin na Przodownika Turystyki Pieszej PTTK w Gdańsku

Koleżanki i Koledzy,
uprzejmie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem uzyskania/rozszerzenia uprawnień, planujemy egzamin Przodownika Turystyki Pieszej PTTK oraz rozszerzenie tych uprawnień w styczniu 2019r. Aby egzamin doszedł do skutku należy zebrać grupę minimum 10 osób chętnych.

Dlatego do dnia  21 grudnia 2018 roku oczekuję na wypełnione wnioski na nadanie lub rozszerzenie uprawnień. Druki wniosków oraz informacje na temat tych uprawnień znajdują się na stronie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK www.ktpzg.pttk.pl. Wnioski można zostawić w siedzibie PTTK O/Gdańskiego, ul. Długa 45  w kopercie adresowanej na moje nazwisko. Po złożeniu wniosków należy śledzić stronę internetową Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK gdzie ukaże się informacja z listą zdających, miejscem i terminem egzaminu. Osoby które przekazały mi wnioski do dnia dzisiejszego mogą spokojnie oczekiwać na listę zdających, która ukaże się po 01 stycznia 2019 roku na w/w stronie internetowej. Należy pamiętać, że wniosek musi być opieczętowany przez macierzystą OKTP i podpisany przez Przewodniczącego OKTP. Wnioski można również przekazać mi osobiście po wcześniejszym umówieniu do dnia 21 grudnia 2018r.

        Prezes KTP Bąbelki, Przewodniczączący OKTPiG w Gdańsku
Daniel Nazaruk

Konkurs

Koleżanki i koledzy.

16 listopada 2019 roku spotkamy się na uroczystości 60–lecia naszego klubu. Tak jak bywało uprzednio chcemy każdemu z uczestników ofiarować pamiątkowy znaczek. Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc w zaprojektowaniu jubileuszowego znaczka. Projekty (mogą być odręczne rysunki) prosimy o przesłanie na adres jankowski.waldemar@gmail.com do 31 stycznia 2019 roku wraz z cesją praw autorskich na rzecz klubu. Zwycięski projekt zostanie przekazany do producenta, gdzie profesjonalny grafik dostosuje go do wymogów produkcji.

plik cesji

Zarząd KTP "Bąbelki"

RODO

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z zapisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest Klub Turystów Pieszych "Bąbelki" z siedzibą w budynku PTTK - ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk, aktualne dane kontaktowe obecnego Zarządu znajdują się pod tym adresem.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za Pani/Pana zgodą w myśl art. 6.1.a RODO, w celu organizacji spotkań i wycieczek, oraz jako informacja o osiągnieciach na polu turystyki.
  3. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych do chwili ich usunięcia.
  4. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
  5. Podanie danych osobowych wynika z Pani/Pana zgody.
  6. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
  7. Każdy ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

 

Składki członkowskie za rok 2018

Kol. Kol. Członkowie i Sympatycy KTP „Bąbelki”

Składki członkowskie w roku 2018 wynoszą:
- składka normalna  55,- zł/rok
- składka ulgowa  30,- zł/rok


Składki członkowskie za rok 2018 należy zapłacić w biurze Oddziału Gdańskiego PTTK przy ul. Długiej 45 w Gdańsku. Należy powiedzieć, że wpłata dotyczy KTP „Bąbelki”, a dowód wpłaty (KP) przekazać Skarbnikowi Klubu lub dowolnemu członkowi zarządu aby ten przekazał skarbnikowi.
• Opłacona składka jest ważna do 31 marca następnego roku i jest podstawą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ich następstwa zaistniałe przez 24 godziny na dobę na terytorium Europy w życiu prywatnym, podczas uczestnictwa w imprezach PTTK, oraz podczas indywidualnego uprawiania turystyki. Szczegóły ubezpieczenia znajdują się u Skarbnika oraz u Prezesa Klubu.
                                                                                                                          Skarbnik Klubu
                                                                                                                          Jan Lewicki: 501-088-816

Z ŻYCIA KLUBU

Wycieczka piesza ,,Zatoka Pucka"

Wycieczka Piesza Na kolejowym szlaku

LIII Zlot Jesienny

Rajd na raty „Śladami niepodległości” - 9. Parada Niepodległości (impreza obca)

Marsze na Orientację Bąbel V

Najbliższe Wycieczki:

Wycieczka piesza Wycieczka rowerowa Wycieczka inna / towarzyska
2018-12-15
XXII Wigilia na Szlaku
Leśniczówka Gołębiewo (wspólne ognisko) ~ 8 km

Wycieczka inna / towarzyska
2018-12-18
Wigilia w Klubie
Gdańsk, ul. Długa 45 ~ 1 km

Wycieczka narciarska Wycieczka inna / towarzyska
2019-02-06
V Ogólnopolski Rajd Narciarski ZEMOWE WANDRE
Tereny w okolicach Szymbarka, Wieżycy, Krzesznej, Kolańskiej Huty, Piotrowa i Drozdowa ~ 60 km

  

  BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki