zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki
Strona główna

Wycieczki

Cykliczne

KluboweWIADOMOŚCI KLUBOWE

Składki członkowskie za rok 2019 !

Kol. Kol. Członkowie i Sympatycy KTP „Bąbelki”
W KTP "Bąbelki" składki członkowskie za rok 2019 przyjmuje skarbnik Klubu – Jan Lewicki we wtorki (1 oraz 3 wtorek miesiąca) podczas zebrań klubowych w Oddziale Gdańskim PTTK przy ul. Długiej w godzinach 18.30 do 20.00 w terminie uzgodnionym telefonicznie bezpośrednio ze skarbnikiem lub na konto nr 29 1940 1076 5350 1286 0000 0000 z dopiskiem Składka PTTK 2019.
Składkę członkowską można również opłacić w trakcie każdej wycieczki klubowej u skarbnika lub u prowadzącego trasę.
Osoby płacące składkę bezpośrednio w kasie Oddziału, proszone są o zaznaczenie, że wpłata dotyczy KTP „Bąbelki”, a dowód wpłaty należy przekazać skarbnikowi Klubu!
Wysokość składki:
• normalna 55.- zł.

• ulgowa 30.- zł.

* ulgowa młodzieżowa 25,- zł. (dla uczniów szkół do poziomy szkoły ponadgimnazjalnej włącznie)
Znaczki do wklejenia do legitymacji będą do odbioru po upływie 2 tygodni od daty wniesienia opłaty.
Osoby które opłacą składkę do PTTK w tym roku w KTP ,,Bąbelki” będą miały znaczącą zniżkę wpisowego na obchody Jubileuszu 60-lecia Klubu (16.11.2019) w stosunku do osób które zapłacą w innym Oddziale, Kole/Klubie bądź nie opłacą składki w tym roku.
Przypominam, że opłacona składka jest ważna do 31 marca roku następnego.
Opłacona składka jest podstawą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobę na terytorium Europy w życiu prywatnym, podczas uczestnictwa w imprezach PTTK, oraz podczas indywidualnego uprawiania turystyki. Szczegóły ubezpieczenia znajdują się u Skarbnika oraz u Prezesa Klubu.
Skarbnik Klubu
Jan Lewicki – 501 088 816

Nowa strona (Klubowicze)

Koleżanki i koledzy, na stronie jest nowa wersja wykazu członków klubu, ich uprawnień i zdobytych odznak. Te ostatnie są podzielone na trzy grupy.
Pierwsza z nich, to odznaki turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT, GOT, OInO, kajakowe TOK i GOK, narciarskie NON i GON, żeglarska, motorowa i jeździeckie).
Kolejna to odznaki krajoznawcze (Regionalna Odznaka Krajoznawcza, Odznaka Krajoznawcza Polski, Turysta Przyrodnik i Odznaka Fotografii Krajoznawczej) – tych odznak do tej pory nie było na stronie.
Ostatnia grupa, to odznaki klubowe (Odznaka Szlaku Trójmiejskiego, przejścia Wyrypy, przejechania Rowerypy i Specjalna Odznaka Sprawnościowa).
Oprócz tego każdy może umieścić na stronie jedną dowolną odznakę: turystyczną (np. Zdobywcy Korony Gór Polskich) lub inną (np. Honorowego Krwiodawcy).
Proszę o aktualizację zdjęć, wykazu uprawnień (wraz z ich numerami) i odznak. Informację proszę przesyłać na adres jankowski.waldemar@gmail.com . szczegółowy opis
                                                                                                                                  Waldemar Jankowski

Konkurs

Koleżanki i koledzy,
16 listopada 2019 roku spotkamy się na uroczystości 60–lecia naszego klubu. Tak jak bywało uprzednio chcemy każdemu z uczestników ofiarować pamiątkowy znaczek. Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc w zaprojektowaniu jubileuszowego znaczka. Projekty (mogą być odręczne rysunki) prosimy o przesłanie na adres jankowski.waldemar@gmail.com do 31 stycznia 2019 roku wraz z cesją praw autorskich na rzecz klubu. Zwycięski projekt zostanie przekazany do producenta, gdzie profesjonalny grafik dostosuje go do wymogów produkcji. plik cesji
                                                                                                                                   Zarząd KTP "Bąbelki"

RODO

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z zapisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest Klub Turystów Pieszych "Bąbelki" z siedzibą w budynku PTTK - ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk, aktualne dane kontaktowe obecnego Zarządu znajdują się pod tym adresem.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za Pani/Pana zgodą w myśl art. 6.1.a RODO, w celu organizacji spotkań i wycieczek, oraz jako informacja o osiągnieciach na polu turystyki.
  3. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych do chwili ich usunięcia.
  4. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
  5. Podanie danych osobowych wynika z Pani/Pana zgody.
  6. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
  7. Każdy ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
Z ŻYCIA KLUBU

Leśne Wzniesienia – 1. Lasy Oliwskie

Rajd na raty „Zamki na Pomorzu” - etap I - Zamek Krzyżacki w Malborku

Mierzeja Helska

Rekonesans narciarski pod Wieżycą

Wycieczka piesza ,,Zatoka Pucka"

Najbliższe Wycieczki:

Wycieczka rowerowa 2019-02-16
Rowerem na wyspę sobieszewską
Gdańsk - Sobieszewo - Gdańsk ~ 45 km

Wycieczka piesza 2019-02-24
Leśne Wzniesienia – 2. Wokół Witomina
Wzgórze św. Maksymiliana – Witomino – Mały Kack – Redłowo ~ 15 km

Wycieczka piesza 2019-03-02
Rajd na raty „Zamki na Pomorzu” - etap III - Ruiny Zamków Krzyżackich w Grabinach i Gdańsku
Grabiny Zameczek - Gdańsk ~ 18 km

  

  BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki