zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki
Strona główna

Wycieczki

Cykliczne

KluboweWIADOMOŚCI KLUBOWE

RODO

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z zapisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest Klub Turystów Pieszych "Bąbelki" z siedzibą w budynku PTTK - ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk, aktualne dane kontaktowe obecnego Zarządu znajdują się pod tym adresem.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za Pani/Pana zgodą w myśl art. 6.1.a RODO, w celu organizacji spotkań i wycieczek, oraz jako informacja o osiągnieciach na polu turystyki.
  3. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych do chwili ich usunięcia.
  4. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
  5. Podanie danych osobowych wynika z Pani/Pana zgody.
  6. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
  7. Każdy ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

 

Składki członkowskie za rok 2018

Kol. Kol. Członkowie i Sympatycy KTP „Bąbelki”

Składki członkowskie w roku 2018 wynoszą:
- składka normalna  55,- zł/rok
- składka ulgowa  30,- zł/rok


Składki członkowskie za rok 2018 należy zapłacić w biurze Oddziału Gdańskiego PTTK przy ul. Długiej 45 w Gdańsku. Należy powiedzieć, że wpłata dotyczy KTP „Bąbelki”, a dowód wpłaty (KP) przekazać Skarbnikowi Klubu lub dowolnemu członkowi zarządu aby ten przekazał skarbnikowi.
• Opłacona składka jest ważna do 31 marca następnego roku i jest podstawą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ich następstwa zaistniałe przez 24 godziny na dobę na terytorium Europy w życiu prywatnym, podczas uczestnictwa w imprezach PTTK, oraz podczas indywidualnego uprawiania turystyki. Szczegóły ubezpieczenia znajdują się u Skarbnika oraz u Prezesa Klubu.
                                                                                                                          Skarbnik Klubu
                                                                                                                          Jan Lewicki: 501-088-816

LXIII Rajd na raty

W dniu 18 lutego 2018 roku rozpoczęliśmy LXIII Rajd na raty ,,Śladami Niepodległości" który zaplanowany jest na 9 etapów. Komendantem Rajdu jest Kol. Waldemar Jankowski. Szczegóły dotyczące rajdu można znaleźć w dziale Rajd na Raty. Wprowadzamy również współzawodnictwo którego regulamin znajduje się poniżej:

regulamin

 

Z ŻYCIA KLUBU

Nadleśnictwo Strzebielino

 

Rajd na raty „Śladami niepodległości” - 7. Bitwa o Kępę Oksywską

Wyprawa z Gandalfem – XXXIV. Beskid Wyspowy i Sądecki

 

Okolice Gołubia Kaszubskiego

XXXII Piosenkaria

Najbliższe Wycieczki:

Wycieczka piesza 2018-10-19
Po raz kolejny Ciąg Dalszy Nastąpił w Paszczy Lwa !
PKM Gdańsk Strzyża - Szwedzka Grobla- Paszcza Lwa (ul. Kwietna, Oliwa) ~ 6 km

Wycieczka InO 2018-10-21
Marsze na Orientację Bąbel V
Gołębiewo ~ 6 km

Wycieczka piesza 2018-11-11
Rajd na raty „Śladami niepodległości” - 9. Parada Niepodległości (impreza obca)
Gdańsk ~ 2 km

  

  BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki