zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki
Strona główna

Wycieczki

Cykliczne

KluboweWIADOMOŚCI KLUBOWE

LXIII Rajd na raty

W dniu 18 lutego 2018 roku rozpoczynamy LXIII Rajd na raty ,,Śladami Niepodległości" który zaplanowany jest na 10 etapów. Wprowadzamy również współzawodnictwo którego regulamin znajduje się poniżej:

regulamin

 

Mamy pierwszego Honorowego Przodownika Turystyki Kolarskiej w Klubie!!!

W dniu 3 lutego 2018 roku podczas XVIII Krajowej Konferencji Kolarskiej PTTK w Warszawie
Honorowy Prezes naszego Klubu Kol. Stanisław Strojny otrzymał tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Kolarskiej.

Serdecznie Gratulujemy!
Zarząd KTP "Bąbelki"

Składki członkowskie za rok 2018

Kol. Kol. Członkowie i Sympatycy KTP „Bąbelki”
Skarbnik Klubu przyjmuje składki członkowskie PTTK za rok 2018 w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca podczas spotkań klubowych w Oddziale PTTK, ul. Długa 45, oraz podczas innych spotkań turystycznych.

Składki członkowskie PTTK będą w szczególności zbierane podczas zebrań klubowych w dniach 16.01.18r., 06.02.18r. oraz 20.02.18r.
Składki członkowskie w roku 2018 wynoszą:
- składka normalna  55,- zł/rok
- składka ulgowa  30,- zł/rok

Znaczki członkowskie będą do odbioru po upływie 2 tygodni od daty wniesienia opłaty począwszy od m-ca lutego br.

Składkę można również opłacić wysyłając pieniądze na moje konto :

29 1940 1076 5350 1286 0000 0000 podając swoje imię i nazwisko oraz „składka PTTK”

Składki członkowskie za rok 2018 można również zapłacić w biurze Oddziału Gdańskiego PTTK przy ul. Długiej 45 w Gdańsku. Należy powiedzieć, że wpłata dotyczy KTP „Bąbelki”, a dowód wpłaty (KP) przekazać Skarbnikowi Klubu.
• Opłacona składka jest ważna do 31 marca następnego roku i jest podstawą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ich następstwa zaistniałe przez 24 godziny na dobę na terytorium Europy w życiu prywatnym, podczas uczestnictwa w imprezach PTTK, oraz podczas indywidualnego uprawiania turystyki. Szczegóły ubezpieczenia znajdują się u Skarbnika oraz u Prezesa Klubu.
                                                                                                                          Skarbnik Klubu
                                                                                                                          Jan Lewicki: 501-088-816

Z ŻYCIA KLUBU

Rajd na raty „Śladami niepodległości” - Zaślubiny z morzem

Gdańskie Potoki – 2. Potok Strzyża

Po raz kolejny Ciąg Dalszy Nastąpił w Paszczy Lwa !

Polowanie na Śnieżkę

Z przymrużeniem oka – 1. Trójmiejskie Bieszczady

Najbliższe Wycieczki:

Wycieczka piesza 2018-02-25
Spacer szlakiem Wejherowskim II
Chwarzno- las Witomiński- Gdynia ~ 15 km

Wycieczka piesza 2018-02-26
XIX Wycieczka Szlakiem Grodzisk Pomorskich
Tczewa- Lubiszewo- Waćmierek ~ 20 km

Wycieczka piesza 2018-02-28
XX Wycieczka Szlakiem Grodzisk Pomorskich
Luzino- Sychowo- Wejherowo ~ 23 km

  

  BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki