zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki
Strona główna

Wycieczki

Cykliczne

KluboweZobacz jaka będzie pogoda
WIADOMOŚCI KLUBOWE

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

ZAPROSZENIE
na
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
Klubu Turystów Pieszych „Bąbelki" PTTK w dniu 06.12.2016 r.

W imieniu Zarządu Klubu Turystów Pieszych Bąbelki zapraszamy na Walne Zebranie
Sprawozdawczo – Wyborcze, które rozpocznie się we wtorek 6 grudnia 2016 roku
o godzinie 17:45 na pierwszym piętrze kamienicy PTTK Oddziału Gdańskiego przy ulicy
Długiej 45 w Gdańsku.

W przypadku braku frekwencji tj. poniżej 50% uprawnionych do głosowania Walne Zebranie
Sprawozdawczo – Wyborcze odbędzie się w drugim terminie, tj. rozpocznie się o godzinie
18:00 we wtorek 6 grudnia 2016 roku na pierwszym piętrze kamienicy PTTK Oddziału
Gdańskiego przy ulicy Długiej 45 w Gdańsku.

Walne Zebranie Klubu w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na
liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Zebranie odbywające się w drugim terminie może
obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o
jego zwołaniu.

Ordynacja Wyborcza - Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 212/XVIII/2016 z 25.06.2016 r.

Zgodnie z ordynacją wyborczą PTTK i Regulaminem Klubu czynne i bierne prawo wyborcze
przysługuje członkom Klubu, którzy opłacili składki członkowskie PTTK za rok 2016.
Przed wejściem na salę należy okazać legitymację z opłaconymi składkami za rok 2016.
Prosimy o przybycie przed czasem rozpoczęcia Zebrania ze względu na procedury
sprawdzające uprawnienia wyborcze.

Przed Zebraniem będzie można na parterze opłacić składki członkowskie PTTK za rok
2016 (składka normalna 45 zł, ulgowa 25 zł).
Należy uwzględnić czas niezbędny (ok. 30
minut) na ewentualną kolejkę do pracownika biura wystawiającego dokument sprzedaży
znaczka, który przekazać należy Skarbnikowi Klubu Janowi Lewickiemu (jak zwykle
podajemy pracownikowi nazwę klubu i nazwiska opłacających składki).

Liczymy na niezawodne przybycie
Prezes KTP Bąbelki
Daniel Nazaruk,
Sekretarz KTP Bąbelki
Grzegorz Oskarbski

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie na Walne Zebranie
Regulamin Walnego Zebrania KTP Babelki
Proponowany porządek Walnego Zebrania KTP Babelki

 

Składki członkowskie za rok 2016

Składki członkowskie za rok 2016 obecnie można zapłacić w biurze Oddziału Gdańskiego PTTK przy ul. Długiej 45 w Gdańsku. Należy powiedzieć, że wpłata dotyczy KTP „Bąbelki”, a dowód wpłaty (KP) przekazać Skarbnikowi Klubu.
Wysokość składki:

  • normalna 45 zł
  • ulgowa 25 zł
    Opłacona składka jest ważna do 31 marca następnego roku i jest podstawą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ich następstwa zaistniałe przez 24h/dobę na terytorium Europy w życiu prywatnym, podczas uczestnictwa w imprezach PTTK, oraz podczas indywidualnego uprawiania turystyki. Szczegóły ubezpieczenia znajdują się u Skarbnika oraz u Prezesa Klubu.

Skarbnik Klubu
Jan Lewicki: 501-088-816 

Z ŻYCIA KLUBU

Kociewie czeka na Ciebie

Rajd na Raty „Trójmiejski Park Krajobrazowy”, etap II. Gdańskie Skocznie

LI Zlot Jesienny KTP ,,Bąbelki" ,,Listopadowa Noc"

Rajd na raty „Geologiczny” - Geneza Jeziora Żarnowieckiego, głaz polodowcowy, gleba kopalna

Góry, wzgórza i wniesienia Pomorza wśród złotych buków

Najbliższe Wycieczki:

Wycieczka inna / towarzyska
2016-12-07
Spotkanie podróżnicze "Iran - niedoceniana turystycznie perła Orientu"
Gdańsk - Gdańsk-Przymorze ~ 1 km

Wycieczka piesza 2016-12-11
Rajd na raty „Geologiczny” - Strefa krawędziowa Wysoczyzny Gdańskiej
PKM Gdańsk Jasień - Dolina Strzyży - Koci Rów - Samborowo - Zielona Dolina - Zajęcza Dolina - Wzgórze Trzech Panów - Góra Dantyszka - Gdańsk Oliwa ~ 15 km

  

  BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki