8/20 <<<<<>>>>>08-20100612-Zlot-Wiosenny-Nowi-TDu-15.jpg   
i nie skrzywić się