7/20 <<<<<>>>>>07-20100612-Zlot-Wiosenny-Nowi-TDu-14.jpg   
teraz trzeba to co¶ wypić