9/20 <<<<<>>>>>09-20100612-Zlot-Wiosenny-Nowi-TDu-16.jpg   
publiczno¶ć bacznie obserwuje poczynania kandydatów