6/20 <<<<<>>>>>06-20100612-Zlot-Wiosenny-Nowi-TDu-13.jpg   
kandydaci zostaj± przystrojeni w gustowne czapeczki