5/20 <<<<<>>>>>05-20100612-Zlot-Wiosenny-Nowi-TDu-11.jpg   
zaczynamy, napój prawdy prawdy ma powodzenie