1/20 <<<<<>>>>>01-20100612-Zlot-Wiosenny-MS-18.jpg   
tym razem ognisko było pod dachem