2/20 <<<<<>>>>>02-20100612-Zlot-Wiosenny-MS-20.jpg   
kiełbaski już się piek±