20/20 <<<<<>>>>>20-20100612-Zlot-Wiosenny-MS-55.jpg   
nowi Klubowicze otrzymali też koszulki