12/20 <<<<<>>>>>20100620-rkik13-TDu-28.jpg   
grupa idzie łagodniejszym podej¶ciem