19/20 <<<<<>>>>>19-20100612-Zlot-Wiosenny-MS-51.jpg   
tylko czemu taki skrzywiony, czyżby napój prawdy zacz±ł działać ?