18/20 <<<<<>>>>>18-20100612-Zlot-Wiosenny-MS-46.jpg   
Zygmunt też się nie wykręcił