17/20 <<<<<>>>>>17-20100612-Zlot-Wiosenny-MS-47.jpg   
teraz kolej na Darka (w tle Zygmunt)