15/20 <<<<<>>>>>15-20100612-Zlot-Wiosenny-MS-43.jpg   
gratulacje