13/20 <<<<<>>>>>13-20100612-Zlot-Wiosenny-MS-42.jpg   
od tego momentu zostaje się B±belkiem, odznakę i dyplom Ani, wręcza Prezes