12/20 <<<<<>>>>>12-20100612-Zlot-Wiosenny-Nowi-TDu-17.jpg   
Zygmunt dopija resztki, podobno nawet mu smakowało