18/20 <<<<<>>>>>20100314-rkik7-TDu-37.jpg   
M³yn i elektrownia w M³ynku, w miejscu gdzie Trzy Rzeki wpadaj± do Klasztornej Strugi