17/20 <<<<<>>>>>20100314-rkik7-TDu-29.jpg   
na postoju przed Jarem Trzech Rzek