16/20 <<<<<>>>>>20100314-rkik7-TDu-27.jpg   
idziemy... trochê ³ota...