14/20 <<<<<>>>>>20100314-rkik7-TDu-19.jpg   
Magda opowiada, w miejscu gdzie trzy rzeki tworz± Trzy Rzeki