29/30 <<<<<>>>>>2009-Sylwester-zEH-015.jpg   
gor±cy posiłek po wycieczce