6/6 <<<<<>>>>>6 szczatki tablicy.jpg   
wandal połamał napisy na drobne kawałki