8/12 <<<<<>>>>>20091108-cmentarze-TDu-14.jpg   
na Ja¶kowej Dolinie, odkrywamy pami±tkowy głaz