8/12 <<<<<>>>>>20090830-kocia-TDu-05.jpg   
na rozdrożu