7/12 <<<<<>>>>>20090830-kocia-TDu-28.jpg   
pieczemy kiełbaski, może zd±żymy...