6/12 <<<<<>>>>>20090830-kocia-TDu-25.jpg   
odpoczywamy, a nad nami zbieraj± się czarne chmury