5/12 <<<<<>>>>>20090830-kocia-EH-11.jpg   
ugoszczeni zostali¶my takim wspaniałym ciastem