12/12 <<<<<>>>>>20090830-kocia-TDu-36.jpg   
schronienie przed deszczem