2/8 <<<<<>>>>>20090823 Godziszewo - Przywidz 006.jpg