12/24 <<<<<>>>>>20090719-zolty3-TDu-24.jpg   
parasolki w poszły w ruch