9/16 <<<<<>>>>>40-20090530-zlot-TDu-40.jpg   
prezes ogłasza przyjęcie nowego członka