8/16 <<<<<>>>>>24-20090530-zlot-TDu-38.jpg   
dalej u¶miechnięty, przeszdł test pozytywnie