8/8 <<<<<>>>>>8-20090530-zlot-GO-11.jpg   
i dalej w drogê, tej na rowerze to dobrze