6/8 <<<<<>>>>>6-20090530-zlot-d1-MH-06.jpg   
nasze piechurki i najm³odszy uczestnik marszu