5/16 <<<<<>>>>>06-20090530-zlot-TDu-35.jpg   
Ela ubiera Daniela w strój kandydacki