4/8 <<<<<>>>>>4-20090530-zlot-d1-MH-08.jpg   
Tomek mówi, a Romkowi szczena opadła