3/8 <<<<<>>>>>3-20090530-zlot-SR-31.jpg   
wrażenia z trasy