2/16 <<<<<>>>>>02-20090530-zlot-TDu-24.jpg   
słowo wstępne prezesa