2/8 <<<<<>>>>>2-20090530-zlot-TDu-22.jpg   
chwila odpoczynku