16/16 <<<<<>>>>>57-20090530-zlot-TDu-57.jpg   
nasz najm³odszy piechur otrzymuje popularn± OTP