15/16 <<<<<>>>>>55-20090530-zlot-TDu-55.jpg   
nasz nowy członek klubu od razu załapuje się na wręczenie odznaki narciarskiej