14/16 <<<<<>>>>>49-20090530-zlot-TDu-49.jpg   
takie same odznaki otrzymuj± też Kurczak i Qubacki