13/16 <<<<<>>>>>46-20090530-zlot-TDu-46.jpg   
wręczenie br±zowej Specjalistycznej Odznaki Sprawno¶ciowej KTP B±belki Stachowi