12/16 <<<<<>>>>>46-20090530-zlot-TDu-45.jpg   
Ela odczytuje archiwalne opowiadania o tym jak turystyka kiedy¶ wygl±dała