11/16 <<<<<>>>>>44-20090530-zlot-TDu-43.jpg   
od prezesa i członków zarz±du