1/16 <<<<<>>>>>01-20090530-zlot-SR-54.jpg   
zarzħd przy stole prezydialnym