6/12 <<<<<>>>>>20090517-rw7-TDu-29.jpg   
szczt skarpy nad rzek±, porośnięty traw±