5/8 <<<<<>>>>>20090517-rw7-TDu-46.jpg   
tak meandruje Wierzyca