2/12 <<<<<>>>>>20090517-rw7-TDu-05.jpg   
postój na trybunie boiska sportowego